skip to Main Content
Impuls voor toerisme

De Werelderfgoedstatus van het Waddengebied is een impuls voor toerisme. Duurzaam toerisme en duurzaam ondernemerschap bieden kansen voor het Waddengebied. “Daar willen we graag op inzetten”, aldus Van Ruitenburg. Voor Waddenvoedsel gaat versterken niet om het bedenken van nieuwe initiatieven van bovenop, maar juist om het verbinden en verder uitbouwen van wat er al is, het leren van elkaar en de goede ideeën van onderop. Daarom brengt het stimulerende project vooral partijen en informatie samen.

‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’ heeft verschillende belangrijke samenwerkingspartners. Om te beginnen zijn er ruim 400 ondernemers in het Waddengebied aangesloten bij het project, die elkaar en andere ondernemers inspireren. Ook Visit Wadden, de Waddengroep en Hogeschool NHL Stenden zijn belangrijke partners. Zo worden er vanuit Visit Wadden events georganiseerd zoals de Dag van het Waddenmenu en is er een Waddenschijf van vijf gemaakt. Er staan nog veel andere ideeën aan te komen die informatie, kennis en initiatieven ontsluiten of met elkaar verbinden. Van Ruitenburg: “Denk aan een Waddenbox, met echte waddeningrediënten om mee te koken, en aan elkaar gelinkte foodroutes over de eilanden en kustgebieden.”

De afgelopen tijd is er volop gewerkt aan een goede basis voor de ambities. Denk aan het organiseren van een goede taakinvulling, het opstellen van een heldere visie en het vergroten van de zichtbaarheid met een website en een folder. Daarnaast zijn er door Hogeschool NHL Stenden al een aantal onderzoeken uitgevoerd, waaronder enquêtes voor ondernemers en toeristen. “Er ligt nu een goede bodem”, aldus Van Ruitenburg. “De komende tijd werkt Waddenvoedsel verder aan een leefbaar Waddengebied, dat floreert door duurzaam toerisme en duurzaam ondernemerschap.”

Samen de identiteit van de Waddenkeuken verder ontwikkelen en uitdragen

Annette van Ruitenburg

Waddengastronomie

IKW-Waddenfonds € 1 miljoen

Provincies € 0.6 miljoen

Overige financiers € 0.4 miljoen