skip to Main Content

Inmiddels begint Visit Wadden in 2022 aan het vijfde levensjaar – als initiatief van Merk Fryslân, Marketing Groningen en Holland Boven Amsterdam – en staat er een stevig en sterk programma. Karina Pool projectleider van Visit Wadden: “De basis voor het gezamenlijk opzetten van Visit Wadden heeft ons de mogelijkheid gegeven om samen te werken aan een sterk merk.” En dat werpt zijn vruchten af. Door het gebied thematisch te vermarkten is het gelukt om het gebied te versterken als een aantrekkelijke vakantiebestemming die in balans is met de omgeving en de bewoners. Pool: “Het Waddengebied is met haar UNESCO werelderfgoed status een uniek natuurgebied in Nederland. Vanuit Visit Wadden leggen we hier de nadruk op. We richtten ons niet op de bezoeker die alleen maar op vakantie komt voor een feestje en een biertje op het terras. Vanuit Visit Wadden willen we juist laten zien hoe bijzonder het gebied is door het vertellen van het juiste verhaal.”

Verhalen vertellen

Dat is de kracht van Visit Wadden. Ze spelen een hoofdrol binnen Visit Wadden en zorgen ervoor dat er bezoekers worden aangetrokken die zich verwonderen over de schoonheid van het gebied. Zowel ecologisch als cultuurhistorisch. Pool: “Uiteraard zit er in onze marketing een economisch component, maar daarnaast willen we de bezoeker juist laten zien via bewustwording hoe bijzonder het waddengebied is.” Hiervoor heeft Visit Wadden op dit moment zes verschillende verhaallijnen uitgewerkt en in de markt gezet. Denk aan de verhalen over UNESCO Werelderfgoed of Smaak van de Wadden, waarin de culinaire kant van het gebied de hoofdrol speelt. En daarin zit een plus voor de ondernemers in het gebied, aldus Pool. “De verhalen die we vertellen dragen er actief aan bij dat de ondernemers  hier met hun aanbod op in spelen. Ze krijgen een groter bewustzijn van de kernkwaliteiten en het beweegt hen om het duurzamer te doen, met meer aandacht voor hun omgeving.”

Laten zien hoe bijzonder het waddengebied is.

2023
en verder

De financiering voor Visit Wadden loopt grofweg nog tot eind 2023, maar daarin kijken de initiatiefnemers nu al verder. Pool: “Visit Wadden heeft als merk een breed draagvlak en dat is en blijft een continu proces om door te ontwikkelen en te groeien.  Het laden van een merk heeft tijd nodig. We hebben de afgelopen vier jaar grote stappen gemaakt, maar vinden dat Visit Wadden ook na 2023 door moet gaan.”

Van destinatie marketing naar destinatie management

Daarin zien de initiatiefnemers een verbreding van hun rol van destinatie marketing naar destinatie management. Naast de rol om het gebied te promoten als toeristische bestemming zien ze steeds vaker een aanjagende rol op het gebied van gebiedsontwikkeling. Dat gaat verder dan recreatie en toerisme alleen. Pool: “In en rond het Waddengebied vinden allerlei ontwikkelingen plaats. Van de duurzame ontwikkeling van de havens, de aanpak van de kustzone, het verbeteren van de ecologie tot het ontsluiten van de Wadden met het cultuurhistorisch achterland.” Het biedt kansen en mogelijkheden om de waardevolle toerist, zoals Pool ze noemt, nog meer te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het Werelderfgoed als duurzame bestemming. Een plek waar men zich kan verwonderen, waar men de natuur kan beleven en waar men geïnspireerd raakt om zich actief in te zetten om dit prachtige gebied ook voor de toekomstige generaties blijvend te versterken en behouden.

Visit Wadden

IKW-Waddenfonds € 2.9 miljoen

Provincies € 2.9 miljoen

De basis voor het gezamenlijk opzetten van Visit Wadden heeft ons de mogelijkheid gegeven om samen te werken aan een sterk merk

Karina Pool