skip to Main Content
Alle omstandigheden moeten goed zijn

De Slow Mill wordt gekoppeld aan een anker, die de boel op z’n plek houdt. Het koppelen van de installatie gebeurt op zee en kan alleen als alle omstandigheden, zoals de wind, stroming en golfslag op zee, gunstig zijn. “Er is maar een kleine window of opportunity”, vertelt Erwin Croughs van Slow Mill. “Vorig jaar hebben we die gemist, dus we hopen nu in het voorjaar de installatie te water te laten.” Intussen zijn er wel veelbelovende resultaten geboekt. Het anker voor de Slow Mill ligt nu zo’n 2 jaar op de bodem van de zee. “In al die tijd is het anker niet verschoven, omgevallen of weggezakt”, vertelt Croughs.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van het NIOZ dat het anker een positieve invloed heeft op het leven in de zee. Op en rond het anker is de biodiversiteit met 33 tot 50% toegenomen. Ook het aantal organismen per vierkante meter neemt toe. “De komende tijd wordt verder onderzocht op welke afstand tot het anker de toename te zien is – en in welke mate.”

De opwekking van energie en positieve invloed op het bodemleven zijn niet de enige functies van de Slow Mill. Doordat de Slow Mill gebruik maakt van de energie uit de golfslag, wordt de golfslag gedempt. Dat kan gevolgen hebben voor de bodem en duinen. “We verwachten dat de bodemerosie aanzienlijk beperkt zal worden door de Slow Mill. En dat is gunstig”, aldus Croughs. In de toekomst wordt het effect van de Slow Mill op erosie en kustafslag verder onderzocht.

Slow Mill

IKW-Waddenfonds € 2.4 miljoen

Provincies € 0.4 miljoen

Overige financiers € 1.1 miljoen