skip to Main Content
Laatste fase

Inmiddels zit het project in de derde en laatste fase en is programmamanager Marcel Moerman bezig om deze fase in goede banen te leiden. Marcel: “Het project Súd Ie is al sinds 2011 onderweg. Zo is de vaarverbinding al verdiept, zijn een groot aantal bruggen verhoogd, zijn oevers natuurvriendelijker gemaakt en zijn er rustgebieden voor vissen en ander waterleven aangelegd. De opvaart tussen Ezumazijl en Oostmahorn is bijna gereed waardoor waterrecreanten niet het Lauwersmeer op hoeven. Wat nog moet gebeuren is het ophogen van de Saatsenbrêge bij Ezumazijl en de Aalsumerpoortbrug bij Dokkum en het aanleggen van een fietspad langs de Súd Ie.” Dit laatste zorgt ervoor dat witte vlekken in het fietsknooppuntennetwerk worden opgevuld zodat recreanten het gebied in de totale breedte kunnen beleven. Marcel: “Samen met de vaarroute, hopen we zo meer verblijfstoeristen en dagrecreanten aan te trekken zodat de regio de vruchten van het groeiende toerisme kan plukken.”

Onderzoek

Ook wordt er ingezet op vismigratie-onderzoek. Wetterskip Fryslân en Van Hall Larenstein gaan daarin samen aan de slag. Er zijn natuurvriendelijke overs en diverse vistrappen in onder andere sluizen aangelegd.  Sinds de herfst van 2021 worden vissen zoals paling en driedoornige stekelbaars gemonitord. Zo wordt de vissentrek van de Waddenzee tot in het achterland in kaart gebracht. Voor dat laatste wordt nauw samengewerkt met het project ‘Vissen voor verbinding’.

Planning

De planning voor het project Súd Ie is inmiddels herijkt. Marcel: “De bedoeling was om het project eind 2022 af te ronden. Dat is helaas niet gelukt en had vooral te maken met stijgende bouwkosten voor het ophogen van de bruggen. Waar we nu op inzetten is de opening van de vaarroute voor boten met een doorvaarthoogte tot 2,5 meter in 2023.” Dat betekent echter niet dat er dit jaar niets gebeurt geeft Moerman aan. “Zoals het nu lijkt gaan we de route in het tweede kwartaal van dit jaar vast openen voor kleinere boten met een hoogte tot 1,50 meter.”

Foto: Marcel van Kammen

Waar we nu op inzetten is de opening van de vaarroute voor boten met een doorvaarthoogte tot 2,5 meter in 2023

Marcel Moerman

Súd Ie

IKW-Waddenfonds € 4.9 miljoen

Provincies € 3.5 miljoen

Overige financiers € 1.5 miljoen