skip to Main Content

Zo wordt in deze tweede fase geïnvesteerd in de aanleg van paai- en opgroeigebieden voor trekvissen in het kustgebied. Onder andere door de verbetering van de vismigratie in de kop van Noord-Holland. Zo komt er een verbinding tussen zee en achterland met de aanleg van een zoet-zout overgang en veertien hectare brakwatergebied. In totaal worden in de kustprovincies op negentien plekken vispassages verbeterd en aangelegd. Verder wordt er nog een aantal knelpunten opgelost bij gemalen en sluizen, waardoor grotere poldergebieden ontsloten worden voor de vissen.

Met een monitoringsprogramma wordt beoordeeld hoe effectief de vismigratievoorzieningen zijn. Edwin van der Pauw Kraan van waterschap Noorderzijlvest: “Tijdens Ruim baan voor vissen 1 zijn we al begonnen met monitoring. Echter is het van belang om dit over langere periodes te doen. Dan pas krijg je een goed beeld van de werkelijkheid. Vandaar dat we hier in Ruim baan voor vissen 2 veel aandacht aan besteden.” Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar zoet-zout overgangen en brakwatergebieden. Met de opgedane kennis moeten vismigratiesystemen voor de toekomst verder worden verfijnd.

Het project loopt nog tot 2025. Van der Pauw Kraan: “Rond die periode hopen we voldoende gegevens te hebben verzameld om te kunnen bepalen wat wel en niet werkt. Op basis daarvan kunnen we vervolgens kijken hoe we dit als gezamenlijke waterschappen verder op kunnen pakken, zodat we weer toegaan naar een gezonde vispopulatie tussen de Waddenzee en het achterland.”

Naar een gezonde vispopulatie tussen de Waddenzee en het achterland

Edwin van der Pauw Kraan

Waddenzee

Rondvlucht

In het Afsluitdijk Wadden Center is nog veel meer te ontdekken. Zo is de Vismigratierivier, een IKW-project in ontwikkeling, al te bewonderen in beeld, op film en met een VR-bril. Bezoekers kunnen ook mee op een adembenemende rondvlucht over de regio. Niet vanuit een helikopter of vliegtuig, maar door de ogen van een grutto. Er is ook veel aandacht voor duurzame energie. “We laten onder meer zien hoe ’een windpark wordt aangelegd, hoe het eruit gaat zien en hoeveel energie het gaat opwekken. In het verlengde hiervan gaat het Afsluitdijk Wadden Center aandacht besteden aan innovatieve onderzoeken op het gebied van duurzame energie,.”

Ruim baan voor vissen 2

IKW-Waddenfonds € 13 miljoen

Provincies € 7 miljoen

Overige financiers € 25 miljoen

Een natuurvriendelijke
oever