skip to Main Content
Watervervuiling en zoetwaterschaarste

Uit recente studies in en rond de Waddenzee blijkt dat de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater, met name Diclofenac, bijna boven de ecologisch veilige grens uitkomt. Daarmee vormt het lozen van gezuiverd rioolwater zoals we dat nu doen een bedreiging voor de ecologie van de Waddenzee. Daarnaast neemt de zoetwatervraag en de druk op onze zoetwaterbronnen de komende jaren toe als gevolg van een groeiende industrie in Noord-Nederland en langere droge periodes door de klimaatverandering. Dirk van der Woerdt, projectontwikkelaar bij WLN: “Groot voordeel van rioolwater is dat het een constante factor is. Het is altijd beschikbaar en we kunnen het goed inzetten om de druk op onze zoetwaterbronnen te verlagen.”

Ecologie en economie

De initiatiefnemers van het project REGAIN willen een oplossing bieden voor deze twee problemen. Enerzijds ecologisch, door inzicht te geven in effectieve maatregelen voor het vermijden van de lozing van medicijnresten op de Waddenzee. Anderzijds economisch, door het veiligstellen en duurzaam beschikbaar maken van zoet proceswater voor de groeiende industrie in de havens van Delfzijl en Eemshaven. Van der Woerdt: “In de huidige regelgeving voor de lozing van gezuiverd rioolwater zijn geen normen opgenomen over de concentratie medicijnresten naar het oppervlakte water. Binnen dit project willen we onder andere aantonen dat dit kan veranderen met aanvullende zuivering, om de kwaliteit van het oppervlaktewater ook in de toekomst blijvend te garanderen.”

Testen van technieken

Het project REGAIN wordt uitgevoerd rond de rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) Garmerwolde bij de stad Groningen. Hier zullen drie duurzame zuiveringstechnologieën (gedurende anderhalf jaar) worden getest op hun effectiviteit voor de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater en op hun zuiverende werking voor het opwerken van datzelfde afvalwater tot industrieel proceswater. Nico Elzinga, technoloog bij WLN en projectleider voor het onderzoek in het project: “Uitgangspunt is het toepassen van innovatieve zuiveringstechnologieën die zo min mogelijk schadelijke afbraakproducten produceren en bijdragen aan de verduurzaming van de waddenhavens, het Eemskanaal en de Waddenzee. Na afronding van het project is de technische en technologische kennis beschikbaar om een full-scale nazuiveringinstallatie te bouwen bij de RWZI Garmerwolde.”

Na afronding van het project is de technische en technologische kennis beschikbaar om een full-scale nazuiveringinstallatie te bouwen.

Nico Elzinga

REGAIN

IKW-Waddenfonds € 1.2 miljoen

Overige financiers € 2.3 miljoen

Kennis delen voor Waddenbrede aanpak

De kennis die met het project wordt opgedaan is openbaar en heeft als doel om het probleem Waddenbreed aan te pakken. Denk aan andere plekken in de Waddenregio waar de lozing van gezuiverd rioolwater rechtstreeks of via uitwaterende kanalen op de Waddenzee plaatsvindt en voor de waddenhavens (Harlingen en Den Helder) waar de beschikbaarheid van zoetwater voor de industrie een beperkende vestigingsfactor kan worden. Maar ook op de Waddeneilanden waar de natuurlijke voorraad zoetwater beperkt is en zoet gezuiverd afvalwater een oplossing kan bieden voor de landbouw en natuur.

Kortom door voor de industrie in de havens gebruik te maken van gerecycled en gezuiverd rioolwater, wordt met dit project een bijdrage geleverd aan het verder circulair maken van de havens, het verbeteren van de waterkwaliteit in de Waddenzee (en Eems Delta gebied) én biedt het mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van onder andere waterstof als belangrijke energiedrager voor de industrie en grondstof voor de energietransitie. Bovendien blijft het drinkwater – dat nu in de industrie wordt gebruikt – beschikbaar voor hoogwaardige toepassingen, zoals hygiëne en volksgezondheid, waardoor we spaarzaam om kunnen blijven gaan met onze kostbare zoetwaterbronnen.