skip to Main Content
Voorbeeldrol

Met het programma willen onder andere de havenbedrijven, scheepsbouwers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheidspartijen in het waddengebied, onder coördinatie van FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), internationaal voorop lopen en een inspirerend voorbeeld zijn voor schone en fossielvrije maritieme activiteiten. Daarbij wordt er binnen het project gekeken naar verduurzaming in de hele keten, van haven tot schip tot toeleveranciers. Enerzijds door het versnellen van innovaties op het gebied van CO2 -neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot. Anderzijds door het ontwikkelen van (haven) faciliteiten voor emissiearme en energieneutrale scheepvaart (onder andere het opwekken van energie neutrale walstroom met behulp van gebruik groene waterstof). Het programma bestaat in totaal uit tien deelprojecten, waarvan er vijf in uitvoering zijn en vijf in ontwikkeling.

Eerste van de vijf lopende projecten is de H2 Ecolution. Dit project is meteen het vlaggenschip van het programma en heeft als doel de zichtbaarheid en beleving voor varen op waterstof te vergroten.

De Ecolution is het voormalige energiezuinige en onderhoudsvriendelijk zeil- en woonschip van Wubbo Ockels. Het zeiljacht zit volgebouwd met innovaties op het gebied van groene energie, moderne zeiltechnieken en comfort, zonder de natuur te schaden. Na zijn overlijden in 2014 is het schip in 2015 eigendom geworden van de Stichting Wad Duurzaam. Met onder andere het geld van het IKW-Waddenfonds heeft de stichting het schip omgebouwd naar een aandrijving op waterstof. Op 25 mei 2021 was de ombouw klaar en is het zeiljacht succesvol te water gelaten. Op dit moment worden er duurproeven en testvaarten uitgevoerd die uiteindelijk een schat aan informatie opleveren om verdere opschaling van waterstof aangedreven boten, jachten en schepen mogelijk te maken.

Tweede project dat binnen het programma wordt uitgevoerd is ‘Groene waterstof in de haven van Den Helder’. Dit project heeft als doel innovatieve maritieme waterstoftechnologie te valideren en te demonstreren. Het gebruik van groene waterstof in de maritieme sector en de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur in het Waddengebied wordt hiermee actief aangejaagd. Het project bestaat uit verschillende onderdelen. De realisatie van een lokaal zonnepark, een elektrolyser, een buisleiding van de elektrolyser naar een binnenhaven en een openbare waterstof tankvoorziening. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van een waterstof-elektrisch aangedreven vaartuig (het derde project) dat uiteindelijk gebruikt wordt door een poule van maritieme dienstverleners en kennisinstellingen.

Vierde project dat loopt is ‘Waterstof voor walstroom’.  Binnen dit deelproject wordt er gezocht naar een oplossing voor het terugdringen van de haven-gebonden scheepsemissies.  Schepen die momenteel in de haven liggen gebruiken de gegenereerde energie aan boord niet voor voortstuwing van het schip, maar voor het leveren van stroom voor de boordsystemen, hotelfunctie of functionele systemen, zoals koeling. Op dit moment is dat echter een belangrijke bron voor scheepvaart gerelateerde emissies en geluid.  Door het ontwikkelen van een mobiele brandstof aggregaat zonder uitstoot kan dit probleem worden opgelost.

Het vijfde project is ‘Maritieme Methanolsystemen’.  Binnen dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling en het kleinschalig testen van Direct Methanol Fuel Cell technologie voor maritieme applicaties. De groene methanol wordt direct gebruikt, zonder tussenstappen, door de brandstofcel, met minimale uitstoot van niet fossiele CO2 en zonder milieu-emissies. Uitrol is beoogd naar de recreatieve vaart, visserij en bruine vloot schepen.

Zoals gezegd zijn de andere vijf deelprojecten nog in ontwikkeling. In de loop van de tijd zal hier via de website van Green Shipping meer aandacht aan worden besteed.

Green Shipping Waddenzee

IKW-Waddenfonds € 8 miljoen

Provincies € 2.6 miljoen

Overige financiers € 15.5 miljoen