skip to Main Content

Energie vangen

De TidalKite ‘vliegert’ onderwater dwars op de getijdenstroom en ‘vangt’ de energie van het stromende water. Die energie wordt overgebracht op een hydraulische cilinder waardoor uiteindelijk, via tussenstappen, elektriciteit wordt opgewekt. De TidalKite zit vast aan de bodem van de zee. Twee grote voordelen van de TidalKite zijn de constante aanwezigheid van de getijdenstroom. “Ten opzichte van wind- en zonne-energie is dat een grote winst”, vertelt Maurits Alberda van SeaQurrent. Daarnaast staan de TidalKites volledig onder water, waardoor de weidsheid en unieke waddennatuur niet wordt ontsierd.

“Onze technologie bestaat uit allerlei subsystemen, die we zowel separaat en als geheel hebben getest”, vertelt Maarten Berkhout van SeaQurrent. “De volgende stap is een opstelling bij Ameland.” Het ontwikkelen van een volledig nieuwe technologie is complex. Er zijn veel stappen te maken, voordat het gewenste eindresultaat is bereikt. “Het systeem kun je vergelijken met een ketting, alles moet het goed doen. We willen alle schakels grondig één voor één bij langs, zodat we zo een sterke ketting hebben”, vertelt Berkhout. Alberda vult aan: “Alles, hardware en software, moet goed ingeregeld en afgestemd worden. Denk bijvoorbeeld aan de sensoren die het systeem besturen. Dat kan best wat tijd in beslag nemen.”

Het systeem kun je vergelijken met een ketting, alles moet het goed doen.

Ecologisch
onderzoek

Om de invloed van de TidalKite op de natuur in kaart te brengen, is ecologisch onderzoek verricht. Daaruit blijkt dat er geen negatieve invloeden zijn op de zeebodem, mits de TidalKite op voldoende afstand van de bodem blijft. “Die marges nemen we ruim in acht”, vertelt Berkhout. “We willen beschadigingen van de onregelmatige zeebodem en de TidalKite zelf uiteraard ten koste van alles voorkomen.”

Testen

Bij Ameland komt eerst één demonstratiemodel van de vlieger, die onderworpen wordt aan allerlei testen. De vergunningen voor de plaatsing zijn rond. Zodra de TidalKite gereed is, wordt deze geplaatst. Een periode met rustig weer en meer daglicht, is praktisch voor testen “We hopen met de TidalKite bij te dragen aan de verduurzaming van de Waddenregio”, vertelt Alberda. Bewoners en bedrijven in het Waddengebied gebruiken energie, die nog vaak van fossiele brandstoffen komt. Met de TidalKite kunnen we een grote impact maken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van het gebied.”

TidalKite

IKW-Waddenfonds € 3 miljoen

Provincies € 0.3 miljoen

Overige financiers € 2.5 miljoen

We hopen met de TidalKite bij te dragen aan de verduurzaming van de Waddenregio

Maurits Alberda