skip to Main Content
Van baggerslib tot vruchtbare kleigrond

Sander Dijk van het Waterschap Hunze en Aa’s is projectleider van het project: “Momenteel wordt er dagelijks slib gebaggerd in het zeehavenkanaal van Delfzijl en wordt er regelmatig gebaggerd in de Eemshaven. Dit slib werd tot nu toe niet gebruikt, teruggestort in zee en was daarmee alleen maar een kostenpost. Met de Pilot Ophogen Landbouwgronden willen we daar verandering in brengen, omdat het baggerslib na rijping goede kleigrond kan worden.” Daarnaast hebben de landbouwgronden in deze regio op dit moment last van het inklinken van de bodem. Dijk: “Met het project slaan we meerdere vliegen in een klap. Naast het verbeteren van de ecologie in de Eems-Dollard biedt het project een oplossing voor het inklinken van de omliggende landbouwgronden door veenoxidatie.”

De pilot loopt sinds april 2021. Sinds die periode is er slib opgebracht op een landbouwperceel bij Borgsweer. Om het slib bruikbaar te maken als landbouwgrond is het na het baggeren eerst ontzilt en dan via een lange buis (persleiding) op het perceel gebracht. Dijk: “Het slib ligt nu te drogen op het landbouwperceel. Gezien de dikte duurt het zo’n 3 tot 5 jaar voordat het bruikbaar is als landbouwgrond. We zitten nu in de fase van monitoring. Hierbij gaat het om het opdoen van kennis op zowel technisch, juridisch als economisch vlak.”

De eerste resultaten van de monitoring zien er goed uit en bieden kansen voor opschaling. Dijk: “Momenteel wordt er al gewerkt aan het interbestuurlijke programma VLOED. In dit programma willen de betrokken partijen de methode opschalen en wordt voortgeborduurd op de kennis en ervaring die we momenteel opdoen in het pilotproject en een aantal vergelijkbare projecten in Duitsland.”

Pilot Ophogen Landbouwgronden

IKW-Waddenfonds € 0.8 miljoen

Overige financiers € 0.9 miljoen