skip to Main Content
Verschillende onderdelen

Het project bestond uit verschillende onderdelen. Het aanleggen van een kwelderlandschap met twee kwelders samen met een vogelbroedeiland. Het landinwaarts verleggen van een stuk van de zeedijk om een groter en hoger stadsstrand aan te leggen én de bouw van een nieuwe brug voor fietsers en wandelaars.

Met de kwelders is de natuur verbeterd door uitbreiding van leefgebieden voor dieren en planten, zoals schorren en zilte graslanden. Daarnaast is met de aanleg van de kwelders het gebied vergroot waar slib kan bezinken. Verder heeft de kustzone een grote kwaliteitsimpuls gekregen door de vernieuwde inrichting van het stadsstrand en de nieuwe brug die fietsers en wandelaars in staat om stelt om gemakkelijk tussen de boulevard, het strand, de kwelders en het stadscentrum te bewegen.

Delfzijl is daarmee weer een stad aan zee geworden. Een poort naar het Werelderfgoed Waddenzee.

Marconi Buitendijks

IKW-Waddenfonds € 3.2 miljoen

Provincies € 5 miljoen