skip to Main Content
Groene waterstof produceren

Het doel van de demofabriek is om kennis en kunde uit te bouwen bij de opschaling van elektrolyse. Hierbij wordt duurzame elektriciteit omgezet in groene waterstof en toegepast in de (chemische) industrie, voornamelijk op het Chemie Park zelf. In deze industrie wordt veel energie omgezet en verbruikt. Het Chemie Park heeft daarbij als doel gesteld om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn. Groene waterstof speelt daarin een grote rol, omdat daarmee veel industriële processen CO2-vrij gemaakt kunnen worden.

Achtergond

Voor de elektrolyse-installatie die in het Djewels-project wordt gerealiseerd, is 20 MW aan elektrisch vermogen nodig. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 30.000 huishoudens. De elektriciteit voor de elektrolyse komt uitsluitend uit hernieuwbare elektriciteit, zoals windenergie. De installatie wordt ontworpen om mee te kunnen bewegen met het aanbod van hernieuwbare elektriciteit: als er meer hernieuwbare elektriciteit beschikbaar is wordt meer waterstof gemaakt, bij een lager aanbod wordt dit verlaagd. Het water dat nodig is in het elektrolyseproces moet zuiver en gedemineraliseerd zijn en is afkomstig van de op de locatie aanwezige warmtekrachtcentrale.

Basisontwerp en
kostenoverzicht

Inmiddels is het project goed op stoom. Bekhof: “Op papier hebben we de gehele fabriek uitgewerkt. Denk aan de technische uitwerking, financiële haalbaarheid, maatschappelijke en milieutechnische impact en vergunningen. Dit alles heeft geleid tot een basisontwerp, waarbij ook alle kosten inzichtelijk zijn. Daarnaast hebben we voorafgaand aan het ontwerp diverse veiligheidsanalyses uitgevoerd. Het is belangrijk om de veiligheid voor mens, milieu en omgeving te garanderen.”

Op papier hebben we de gehele fabriek uitgewerkt.

Marc Bekhof

Vervolgstappen

Volgens de huidige planning wordt het definitieve besluit voor de bouw van de fabriek later in 2022 genomen, waarna de installatie in 2024 operatief is. Bekhof: “Zodra het besluit voor de bouw van de fabriek positief is duurt de bouwfase circa 2 jaar. Daarna wordt de fabriek in gebruik genomen en zal de geproduceerde waterstof via een waterstofleiding – onder een druk van 30 bar – rechtstreeks aan de klanten op Chemie Park Delfzijl worden geleverd.”

20 MW Elektrolyzer

IKW-Waddenfonds € 5.2 miljoen

Overige financiers € 20.6 miljoen

Meer info klik hier

In het geel de locatie
van de demofabriek
op ChemiePark Delfzijl