skip to Main Content

Hiervoor wordt een mantelbuis aangebracht onder het Eemskanaal, ten Noordoosten van de sluis, dat onder andere de restwarmte van industriegebied Contitank verbindt met de bedrijven op het Chemiepark. Daarnaast kunnen verschillende bio-vloeistoffen vervoerd worden, zonder dat er elektriciteit nodig is om de vloeistoffen op de juiste temperatuur te houden. Ook wordt de restwarmte nog verder in het proces gebruikt. In principe kan elk bedrijf dat hier interesse in heeft op deze leiding aansluiten.

Naast het onderling beter benutten van elkaars restwarmte, zorgt het transport van verschillende bio-vloeistoffen door de leiding voor minder transportbewegingen over de weg.

Op dit moment wacht het project op de financiering van verschillende stakeholders om van start te kunnen gaan. Wanneer de leiding wordt aangelegd zal deze als voorbeeld fungeren voor de verdere verduurzaming van het havengebied en de daarbij horende industrie.

Product- en restwarmteleiding Chemiepark Delfzijl

IKW-Waddenfonds € 1.9 miljoen

Overige financiers € 2.8 miljoen