skip to Main Content
Verschillende biogrondstoffen

Photanol richt zich op verschillende biogrondstoffen die de basis zijn voor onder andere biobased plastics, verzorgingsproducten en brandstof. Daarmee levert Photanol een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de noordelijke biobased industrie en de transitie naar een circulaire economie.

De Industrial Pilot fabriek heeft een maximale capaciteit van 10 ton per jaar en vormt een essentiële tussenstap in de opschaling tot een commerciële fabriek. Het mooie van de technologie van Photanol is dat de bacteriën, onder invloed van zonlicht, CO2 direct omzetten in een product. Andere voedingsbronnen zijn overbodig. Er zijn geen tussenstappen nodig zoals het laten groeien, oogsten en behandelen van gewassen. De technologie van Photanol vormt een commercieel interessante oplossing voor het CO2-probleem.

“Wij maken chemicaliën en brandstoffen van CO2, waardoor fossiele olie overbodig wordt”, vat Veronique de Bruijn, CEO van Photanol, de activiteiten van het bedrijf kort samen. Cyanobacteriën, beter bekend als blauwalgen, spelen in dat proces een centrale rol. De speciaal opgekweekte bacteriën zetten CO2, via fotosynthese, om in bruikbare bouwstenen voor de chemie. In organische zuren en olefinen, om precies te zijn, die onder meer kunnen worden gebruikt als grondstof voor de productie van (biologisch afbreekbare) kunststoffen, cosmetica en als halffabricaat voor de chemische industrie.

Photanol biedt een innovatieve oplossing om de uitstoot van CO2 te verminderen. Een oplossing die, door de productie van circulaire chemicaliën, ook economisch zeer interessant is. Nu is het zaak om daar in de Industrial Pilot fabriek het echte bewijs voor te leveren. De Bruijn: “Wij willen laten zien dat Photanol écht het verschil kan maken. Dat betekent dat we moeten bewijzen dat de techniek kan worden opgeschaald, dat we het productieproces onder controle hebben en dat de kwaliteit van de chemische stoffen altijd op het gewenste niveau is. Daarin zien we de toekomst met groot vertrouwen tegemoet. Sterker nog, ik weet vrijwel zeker dat Photanol een belangrijke rol gaat spelen in de verdere verduurzaming van de chemie.”

Wij maken chemicaliën en brandstoffen van CO2, waardoor fossiele olie overbodig wordt.

Veronique de Bruijn, CEO Photanol

Photanol

IKW-Waddenfonds € 1.1 miljoen

Overige financiers € 1.3 miljoen

De industrial pilot fabriek
op het Chemiepark
Delfzijl