skip to Main Content
Een getijdenmeer aan de rand van het dorp

Holwerd heeft al jaren last van krimp en verpaupering. Dat daar verandering in moet komen was de hoofdgedachte voor de vier initiatiefnemers, beter bekend als “De mannen van Holwerd”. De vier dorpelingen staken in 2013 de koppen bij elkaar en kwamen met het plan Holwerd aan zee. Een gat in de dijk waardoor het zeewater binnendijks komt en er een getijdenmeer ontstaat aan de rand van het dorp. Niet alleen een kans voor het dorp, maar ook voor de natuur.

Anno 2022 is het meeste geld voor de plannen binnen, maar zoals bij veel plannen gaat het nooit helemaal zoals je het van tevoren in gedachten hebt. Eind 2021 komt er uit het haalbaarheidsonderzoek door Arcadis, Waterproof en Deltares naar voren dat het plan technisch haalbaar is, maar er nog wel verbetering nodig is. Initiatiefnemer Marco Verbeek: “De uitkomsten van het onderzoek zien we niet als een bedreiging voor ons plan. Vanaf de start weten we al dat dit een complex project is. Er zijn nog steeds meer plussen dan minnen.” En daarmee slaat Verbeek de spijker op zijn kop. Het plan is in de basis goed. Dat er nu kritisch naar wordt gekeken is niet erg geeft hij aan. Verbeek: “Daar staan we voor open en zorgt ervoor dat het plan uiteindelijk beter wordt. Het is nu vooral zaak om naar de kritische geluiden te luisteren en ze een plek te geven.”

De mannen
van Holwerd

Een van de kritische geluiden is het slibverhaal. De vaargeul zal gebaggerd moeten worden en dat kost veel geld. Verbeek: “Het slibverhaal pakken we momenteel aan. Daarin is omdenken van belang. Slib kan je zien als een kostenpost, maar je kan het omdraaien tot verdienmodel. Bouwen met de natuur. Slib als product voor bijvoorbeeld het verbeteren van de omliggende landbouwgronden. Het staat wellicht nog in de kinderschoenen, maar biedt zeker mogelijkheden.”

Al met al blijven de mannen van Holwerd positief. Hoe de plannen er nu uiteindelijk uit komen te zien? Dat zal de komende tijd duidelijk worden. Een ding is zeker Holwerd aan zee biedt perspectief en draagt in grote mate bij aan het verbeteren van zowel de ecologie als de economie in deze prachtige waddenregio.

Uitkomsten

De uitkomsten van het onderzoek zien we niet als een bedreiging voor ons plan, maar als kans om het beter te maken.

Marco Verbeek

Holwerd aan zee

IKW-Waddenfonds € 8,3 miljoen

Provincies € 10 miljoen

Overige financiers € 48 miljoen

Video