skip to Main Content
Groen gas
uit afval

Het produceren van groen gas uit afval en slib is niet nieuw. De innovatie waar het project op inzet is om het vergistingsproces onder hoge druk te laten plaatsvinden via een nieuwe techniek: Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD). Dit resulteert namelijk in een grotere productie van groen gas. De proef is erop gericht de techniek op praktijkschaal uit te testen. Nieuw is ook dat groen gas wordt geproduceerd dat rechtstreeks op het gasnet kan worden geleverd. Het gas hoeft niet meer bewerkt te worden.

De installatie op Ameland is ‘waterstof-ready’. Begin 2020 is besloten om de proef uit te breiden door meer kennis te vergaren over het toevoegen van waterstof aan de vergistingsinstallatie. Deze optie is bijzonder interessant. Niet alleen de gasopbrengst wordt namelijk bijna verdubbeld, ook de CO2 -voetafdruk van het proces wordt verder gereduceerd.

De installatie op Ameland is ‘waterstof-ready’.

Biovergister Ameland

IKW-Waddenfonds € 2.8 miljoen

Provincies € 0.4 miljoen

Overige financiers € 1.8 miljoen