skip to Main Content
Verhalen over de Afsluitdijk

 Er zijn er veel verhalen over de Afsluitdijk. Te beginnen bij ingenieur Lely die er zijn levenswerk van maakte om ons land tegen de zee te beschermen. Dit deed hij door een dijk aan te leggen van Noord-Holland naar Friesland. In het Afsluitdijk Wadden Center ervaar je het verhaal van de Afsluitdijk van toen en nu. Je vindt er ook verhalen over het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, het IJsselmeergebied en de Vismigratierivier. Het Afsluitdijk Wadden Center is bovendien het startpunt voor excursies met de Waddenvereniging en het Fryske Gea. Bezoek vooral ook het Kazemattenmuseum en de scheepvaartsluizen van Kornwerderzand. Wist je dat er jaarlijks zo’n 700.000 mensen de Afsluitdijk bezoeken? Hiervan komt meer dan een kwart uit het buitenland.

In het Afsluitdijk Wadden Center bevindt zich een interactieve beleefexpositie. Hoofdthema is het (over)leven van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen en met het oog op de toekomst van klimaatverandering en zeespiegelstijging. De expositie is zo ingericht dat je op verschillende plekken informatiefragmenten kunt opvragen.
Je waant je een pad door stormen uit het verleden naar de oplossingen van nu. De huidige en toekomstige werkzaamheden aan de dijk kunnen hier op de voet gevolgd worden. Ook kun je inspiratie opdoen voor een bezoek in de regio. Voor kinderen is er een speeltafel en tekentafel, en een speciale speurtocht naar Bobby Fish.

Na een bezoek aan de expositie kun je ontspannen in restaurant SKOM eten&drinken. Behalve een prachtig uitzicht over het IJsselmeer vind men hier ook extra informatie over het leven in de Nederlandse delta.

Tot en met september 2022 vind men op de eerste verdieping een tijdelijke expositie over de IJsselmeernatuur: Stern.

Afsluitdijk Wadden Center

IKW-Waddenfonds € 4 miljoen

Provincies € 3.2 miljoen

Overige financiers € 1.3 miljoen

Video